Erfgenaam met verstandelijke beperking»

Gepubliceerd op 20-07-2019

Als er tussen de toekomstige erfgenamen personen aanwezig zijn met een verstandelijke beperking of geestelijke stoornis, is de testamentadvisering absoluut maatwerk.

De afwikkeling van een nalatenschap, waarin erfgenamen zijn betrokken, die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben, kan extra problemen opleveren. Om die reden mag ook een goede regeling op het gebied van executele en afwikkelingsbewind niet ontbreken in het testament. Omdat iemand met een verstandelijke beperking zelf niet in het beheer kan voorzien worden vervolgens ook extra eisen gesteld aan de instelling van een gedetailleerd testamentair bewind en moet in de opvolging van de aangestelde bewindvoerders worden voorzien. 

Ook is het belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Sturing van het vermogen dient via de ouders te worden geregeld. Dit kan aanzienlijke belastingvoordeel opleveren in de toekomst. Helaas is niet iedereen op de hoogte van alle mogelijkheden en ontbreekt het nog al te vaak aan goede publieksvoorlichting op dit vlak. 

Laten we daar samen eens naar kijken...